Ohřev bazénu


Pokud si chcete prodloužit sezónu koupání v bazénu, měli by jste začít uvažovat o způsobu, jak bazén ohřát na komfortní teplotu.

Možností máte hned několik.

Využít stávající plynový kotel, který přes léto zahálí - to však sebou nese napojení bazénové technologie na topnou soustavu s tím, že efektivita a provozní náklady na plyn jsou na pováženou.

Obdobně, snad i hůře je napojení na elektrokotel.

Za zváženou zbývají dva ekologické způsoby ohřevu bazénové vody, které vyžadují vzhledem k předcházejícím alternativám mnohem méně energie.

Jsou jimi solární ohřev nebo také možnost využít tepelné čerpadlo.

Solární ohřev využívá slunečního záření, které pomocí slunečních kolektorů vyhřívají bazén. Velku výhodou je, že slunce neposílá účet za elektřinu. Je však také pravdou, že k dosažení komfortní teploty potřebujete velmi složitý systém, který vše řídí a rovněž využívá elektřiny k cirkulaci a tudíž ohřevu vody. Instalace solárních kolektorů vyžaduje poměrně velkou plochu a navíc se sluníčku nedá přikázat, kdy zrovna potřebujete, aby svítilo. Slunce svítí, když zrovna nepotřebujete. Když přece jen svítí, tak ohřívá přímo hladinu vody i v bazénu. Solární soustava pak jen napomáhá k rychlejšímu ohřevu vody. Ptáte se co tím získáte? Získáte pár dnů "koupacích dnů v roce". Co se stane pokud svítí slunce intenzivně několik dnů až týdnů? Sluníčko nemůžete po dosažení komfortní teploty vypnout a solární systém nemůžete odstavit z důvodů jeho poškození - někam musíte to získané teplo "utratit". Utratit ho můžete zase jen do bazénu, kde však máte ale již Vašich komfortních 30°C. Máte potřebu se koupat ve vodě například cca. 38°C pokud okolní teplota je 32°C? Osvěží Vás pobyt v takto vyhřátém bazénu? Předpokládám, že odpověď bude NE.

V A-TECHNOLOGY víme, že vhodnější způsoby ohřevu než pomocí tepelného čerpadla systém vzduch-voda nenajdete. Poradíme Vám s výběrem vhodného modelu a zodpovíme dotazy.

Ohřev bazénu
V čem spočívají hlavní výhody tohoto systému:
 
  • rozumná pořizovací cena, vysoká spolehlivost a návratnost vzhledem k efektivitě provozu
  • několikanásobná úspora v provozu v porovnání s klasickými médii (elektřina, plyn)
  • nezávislost na slunečním záření - ohříváte jen když potřebujete
  • snadná regulace systému - pouze si nastavíte požadovanou teplotu bazénové vody
  • rychlá reakce na potřebu zvýšení teploty
  • vysoká efektivnost ohřevu
  • možnost časového nastavení
  • žádné vrty ani zemní kolektory, stačí pouze cca. 1 m2 na umístění tepelného čerpadla
  • automatický provoz dle zadaných parametrů

 

Co Vám tato technologie přinese a jak to funguje:
 
 
Princip tepelného čerpadla vzduch-voda ?
 
Tepelné čerpadlo pracuje na stejném principu, jako chladnička či klimatizace. Tepelné čerpadlo odebírá teplotu z okolního vzduchu a předává ji do bazénové vody. Ochlazený vzduch se vrací zpět do prostředí.
 
Vhodné umístění tepelného čerpadla?
 
Ideální je jakékoliv místo, které není vidět a může být i stíněno budovoudo. Je nutné dodržení  minimální vzdálenosti čerpadla od budov z důvodu nasávání vzduchu minimálne 0,5 metru, na strane výfuku vzduchu alespoň 3 metry. Tepelné čerpadlo nelze umístit do uzavřené místnosti či půdních prostor.
 
Výhody?
 
Nespornou výhodou tohoto systému je spolehlivý ohřev (vytápění) s využitím přírody v tomto případě - vzduchu, který je jako zdroj energie pro ohřev bazénové vody nejdostupnější, neomezený a z ekonomického hlediska nejvýhodnější. Tepelná čerpadla pro ohřev bazénové vody pracují optimálně v teplotním rozmezí +5 až +25 °C kdy je účinnost v rozmezí 250 % až 500 % v závislosti na teplotě vzduchu. V těchto podmínkách lze dosáhnout výstupní teploty kolem 50°C, což zcela vyhovuje pro udržení požadované teploty vody v bazénu. S tímto zařízením není problém dosáhnout a udržet teplotu bazénové vody kolem 28–30 °C a to od května do října.
Předpokladem dalšího snížení provozních nákladu je důsledné zakrývání vodní hladiny v době, kdy se bazén nepoužívá a to systémem zastrešení, solární plachtou apod.

 banner

Kontaktní formulář


Weblogo
Certifikace


Copyright (C) 2014 A-technology, s. r. o., Všechna práva vyhrazena.

pracovní oděvy | webhosting netserv.cz | Tvorba webových stránek - Net Support