Tepelná čerpadla


Výrobce tepelných čerpadel MasterTherm ocenil společnost A-TECHNOLOGY jako největšího prodejce tepelných čerpadel značky MasterTherm.

A-TECHNOLOGY tak potvrdila svou pozici kvalitního partnera s oprávněním ke spuštění a servisování tepelných čerpadel

MasterTherm tepelná čerpadla

Co je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je stroj čerpající energii, která je všude kolem nás a to
ze vzduchu, země, nebo z vody a předává ji do topné nebo chladící soustavy.
 

Jak funguje tepelné čerpdlo vzduch-voda?

Celé tepelné čerpadlo stojí zpravidla venku. Průtokem přes výparník se ze vzduchu odebírá energie do chladivového okruhu. Chladivo má schopnost měnit skupenství při malé změně teploty. Představte si, že kapalné chladivo má teplotu -25°C, pokud se dostane do venkovní teploty např. - 10°C, ohřeje se a změní skupenství - zplynuje. Jako plyn se pak kompresorem stlačí a stoupne mu teplota na cca 80°C. Toto teplo se přes výměník předá topné vodě.  Topná voda  koluje pomocí oběhového čerpadla (je vestavěné v TČ) v okruhu topného systému (vodní podlahové topení, radiátory, multifunkční radiátory - topí nebo klimatizují).
 

Výhody tepelného čerpadla:

1. Snížení vazby na cenu energií - s tepelným čerpadlem budete méně závislí na cenách energií. Zcela jistě víme, že ceny energií se nebudou snižovat naopak porostou.Zvyšování cen energií se provozu tepelného čerpadla bude týkat jen omezeně. Tepelné čerpadlo čerpá teplo z přírody.
2. Úsporné vytápění domu - tepelné čerpadlo Vám uspoří až 80% nákladů za energie. Nízká spotřeba elektřiny přináší pomocí tepelného čerpadla investorovi zajímavé úspory a tím je dosaženo rychlé návratnosti vložené investice.
3. Výhodná sazba za elektřinu v tarifu tepelné čerpadlo  - každý objekt v němž je nainstalováno tepelné čerpadlo má nárok na výhodnou dvoutarifní sazbu elektrické energie nejen pro topení, ale pro veškeré spotřebiče domácnosti. Tímto dosáhnete výrazných úspor nejen na topení, ale i na běžnou elektřinu v domácnosti.
4. Výhodná investice - investice do tepelného čerpadla se Vám i bez dotací vrátí již za 3 - 8 let v porovnání s běžnými topnými systémy. 
5. Minimální dopady na životní prostředí - nízká energetická náročnost minimalizuje ekologické dopady. Většinu tepla na topení, klimatizování nebo ohřev užitkové vody získáme přečerpáním pomocí tepelného čerpadla z naší přírody. V porovnání s běžným vytápěním podstatně snižujeme emise s negativním dopadem na životní prostředí. Kombinace tepelných čerpadel s obnovitelnými zdroji při výrobě elektřiny umožňuje účinně bránit naše životní prostředí a klima.
6. Komfort – systémy měření a regulace zajišťuje všem uživatelům komfortní provoz se snadným ovládáním, který Vám zajistí příjemné teplo domova. Tepelné čerpadlo lze ovládat i přes internet. Tepelné čerpadlo rozhodně nezapříčiní výbuch či vznícení nebo dokonce otravu oxidem uhelnatým.
7. Klimatizování - všechna tepelná čerpadla značky Master Therm mohou v letních měsících efektivně chladit (klimatizovat). Tepelné čerpadlo je dokonalý zdroj chladu pro letní období. V režimu chlazení můžete navíc i ohřívat teplou užitkovou vodu.
8. Vše v jednom – tepelné čerpadlo využijete po celý rok: v zimě na topení a ohřev užitkové vody, v jarních a podzimních měsících na ohřev vody v bazénu, v létě jako zdroj chladu pro klimatizování celého objektu za pomocí multifunkční radiátorů - topí nebo klimatizují a samozřejmě ohřev užitkové vody.
 
 
Dosahujeme velmi nízkých provozních nákladů
 
Na vytápění nebo chlazení z 1 kW elektřiny vyrobíme až 4,4 kW tepla či chladu, čímž se zařízení chová ekologicky. Jeho univerzálnost zabezpečuje využití jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce.
 
Tepelné čerpadlo lze kombinovat jak s radiátory, vodním podlahovým vytápěním , tak s fan-coil  = multifunkční radiátory - topí nebo klimatizují.
 

Představujeme nejprodávanější modely tepelných čerpadel - výborný poměr cena / výkon :

Tepelné čerpadlo AirMaster

Kvalitní tepelné čerpadlo vzduch-voda s nadstandardní výbavou a minimálními požadavky na prostor v kotelně.

Doporučujeme instalovat pro budovy tepelné ztráty až cca 34 kW. AirMaster má velmi tichý chod vnější jednotky, jednotka zajistí komfortní vytápění nebo chlazení (klimatizaci) a ohřev užitkové vody.

Tepelné čerpadlo bylo oceněno hlavní cenou veletrhu Grand Prix 2006 ForArch a Čestným uznáním veletrhu AquaTherm 2006. Tepelné čerpadlo je průběžně inovováno o nejmodernější technologické novinky.

Tepelné čerpadlo AirMaster je vybaveno digitální ekvitermní regulací MaR Carel, která zvyžuje efektivitu chodu tepelného čerpadla. Nastavení a ovládání je pro uživatele komfortní - ovládá celkový chod tepelného čerpadla - digitálně řídí expanzní ventil, odtávací režim, kaskádní spínání bivalentního elektrokotle, atd...

Logo Injection Použitá moderní technologie elektronicky řízené vstřikování chladiva (elektronicky řízený expanzní ventil) podstatně zlepšuje topný faktor a tím i celkovou ekonomiku provozu.

 

Logo Copeland Speciální kompresor Copeland řady ZH, který byl vyvinut pro použití v náročných podmínkách zatížení vyniká nejvyšším topným faktorem a velmi širokým teplotním rozsahem použití, takže tepelné čerpadlo může i při velmi nízkých teplotách vzduchu (pod -20°C) poskytovat vysokou výstupní teplotu vody (až 60 °C).

Mastertherm tepelná čerpadla venkovní jednotkaMastertherm tepelná čerpadla AirMaster AKU

Popis a jak to funguje?

Celé tepelné čerpadlo (1) stojí venku. Průtokem přes výparník se vzduchu odebírá energie do chladivového okruhu. Chladivo má schopnost měnit skupenství při malé změně teploty. Představte si, že kapalné chladivo má teplotu -25°C, pokud se dostane do venkovní teploty např. - 10°C, ohřeje se a změní skupenství - zplynuje. Jako plyn se pak kompresorem stlačí a stoupne mu teplota na cca 80°C. Toto teplo se přes výměník předá topné vodě.  Topná voda koluje nejprve do akumulační nádoby (3), poté, pomocí oběhového čerpadla (5) do vlastního topného systému (7). Akumulační nádoba (3) je instalována z důvodu zvětšení objemu topné vody v systému.

MasterTherm tepelné čerpadlo AirMaster

Součásti schématu

1-venkovní jednotka TČ, 2-vnitřní jednotka TČ, 3-vestavěná akumulační nádoba topné vody, 4-oběhové čerpadlo topného okruhu, 5-topný systém, 6-přívod vody z vodovodního řádu (nebo studny), (radiátory, podlahové topení, apod.), 7-odběrné místo užitkové vody (sprcha, vana, atd.), 8-zásobník teplé užitkové vody (bojler), 9-expanzní nádoba

 

Tepelné čerpadlo BoxAir Inverter

Moderní kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda s plynulou regulací topného výkonu. Kompresor Inverter snižuje spotřebu energie až o 30 %. BoxAir tepelné čerpadlo získalo hlavní cenu Grand Prix For Arch 2009 a Zlatou medaili za nejlepší exponát Aqua Therm 2009.

Inverterová technologie přinesla řadu výhod. Výkon kompresoru se dle potřeby přizpůsobuje aktuální potřebě tepla v budově. Došlo ke snížení počtů ciklů zapnutí a vypnutí kompresoru, které mají značný vliv na spotřebu elektrické energie a na životnost tepelného čerpadla. Ve většině případů odpadá nutnost pořízení akumulační nádoby, případně se její velikost výrazně redukuje, což šetří prostor v kotelně i náklady na instalaci. Požadovaná teplota v klimatizované místnosti je udržována přesněji a stabilněji.

BoxAir Inverter je vybaven navíc DC ventilátorem s regulací otáček a elektronickým vstřikováním chladiva, díky čemuž pracuje zařízení o dalších až 10% efektivněji než běžné tepelné čerpadlo. Současně vyniká tišším provozem a nižší tvorbou námrazy.

Záruka až sedm let a možnost diagnostiky přes internet jsou samozřejmostí. BoxAir-30I-2010 je vhodný pro objekty s tepelnou ztrátou od 8 do 14 kW.

MasterTherm tepelné čerpadlo BoxAir inverter

Popis a jak to funguje?

Celé tepelné čerpadlo (1) stojí venku. Průtokem přes výparník se vzduchu odebírá energie do chladivového okruhu. Chladivo má schopnost měnit skupenství při malé změně teploty. Představte si, že kapalné chladivo má teplotu -25°C, pokud se dostane do venkovní teploty např. - 10°C, ohřeje se a změní skupenství - zplynuje. Jako plyn se pak kompresorem stlačí a stoupne mu teplota na cca 80°C. Toto teplo se přes výměník předá topné vodě.  Topná voda koluje nejprve do akumulační nádoby (3), poté, pomocí oběhového čerpadla (5) do vlastního topného systému (7). Akumulační nádoba (3) je instalována z důvodu zvětšení objemu topné vody v systému.

MasterTherm tepelná čerpadla schéma zapojení s ohřevem užitkové vody

Součásti schématu

1-tepelné čerpadlo, 2-expanzní nádoba, 3-akumulační nádoba s výměníkem na průtokový ohřev užitkové vody, 4-zásobník teplé užitkové vody (bojler), 5-oběhové čerpadlo topného okruhu, 6-odběrné místo užitkové vody (sprcha, vana, atd.), 7-topný systém (radiátory, podlahové topení, multifunkční radiátory - topí nebo klimatizují)

 

Tepelné čerpadlo HomeAir Inverter

HomeAir je kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda určené pro instalaci do technické místnosti. Vnitřní instalace nenarušuje vzhled a prostor v okolí vytápěného domu a zcela omezuje venkovní hluk.

Mimořádně vyspělý systém řízení plynule reguluje výkon rotačního BLDC kompresoru, řídí otáčky radiálního DC ventilátoru a mění výkon vestavěného oběhového čerpadla topné vody tak, že je zajištěna vysoká hodnota a stabilita topného faktoru ve všech provozních podmínkách. HomeAir je novinku ve výrobním sortimentu, která obsahuje všechny přednosti tepelných čerpadel Master Therm: spolehlivost, vysokou účinnost, nejmodernější technologii a účelnou konstrukci. Ideální pro vytápění a chlazení objektů o tepelné ztrátě až 8 kW.

MasterTherm tepelné čerpadlo HomeAir

Popis a jak to funguje?

Celé tepelné čerpadlo (1) stojí uvnitř. Průtokem přes výparník se vzduchu odebírá energie do chladivového okruhu. Chladivo má schopnost měnit skupenství při malé změně teploty. Představte si, že kapalné chladivo má teplotu -25°C, pokud se dostane do venkovní teploty např. - 10°C, ohřeje se a změní skupenství - zplynuje. Jako plyn se pak kompresorem stlačí a stoupne mu teplota na cca 80°C. Toto teplo se přes výměník předá topné vodě.  Topná voda koluje nejprve do akumulační nádoby (3), poté, pomocí oběhového čerpadla (5) do vlastního topného systému (7). Akumulační nádoba (3) je instalována z důvodu zvětšení objemu topné vody v systému.

MasterTherm tepelná čerpadla HomeAir

Součásti schématu

1-tepelné čerpadlo, 2-expanzní nádoba, 3-akumulační nádoba s výměníkem na průtokový ohřev užitkové vody, 4-zásobník teplé užitkové vody (bojler), 5-oběhové čerpadlo topného okruhu, 6-odběrné místo užitkové vody (sprcha, vana, atd.), 7-topný systém (radiátory, podlahové topení, apod.)

Ovládání tepelného čerpadla přes internet - Standardem v každém tepelném čerpadle je možnost jeho ovládání přes internet pomocí webu, mobilu nebo iPadu. Jakmile tuto funkci aktivujete máte možnost plnohodnotně ovládat tepelné čerpadlo z jakéhokoliv místa na světě. Získáte navíc jistotu, že je vaše tepelné čerpadlo neustále pod kontrolou. Servisní středisko MasterTherm CZ má možnost sledovat veškeré parametry tepelného čerpadla on-line. Podívejte se na: http://www.mastertherm.cz/ovladani-pres-internet

Elektrinicky řízené vstřikování chladiva - Elektronicky řízený expanzní ventil posouvá tepelné čerpadlo o několik úrovní výše. Zvyšuje jeho účinnost (topný faktor), provozní spolehlivost i dobu životnosti zařízení. Zjednodušuje výrobu, uvádění do provozu i servis. V oblasti TČ je po zavedení scroll kompresorů elektronický expanzní ventil největší technickou inovací poslední doby.

 
Scroll kompresor - Na rozdíl od pístového kompresoru, který má velké množství pohybujících částí, scroll kompresor má jeden scroll (neboli spirálu), obíhající po dráze, definované souvisejícímu dalšímu nepohyblivému scrollu (spirále). Nepohyblivý scroll je upevněn k tělu kompresoru. Pohyblivý scroll je spojen s klikovou hřídelí a obíhá po dráze, avšak nerotuje. Oběžný pohyb vytváří řadu plynových kapes, které se přemísťují mezi oběma scrolly. Na vstupu dochází k nasávání plynu, který se pohybem přesouvá doprostřed scrollů, kde pak dochází k jeho výstupu. Vzhledem k tomu, že plynové kapsy se při přemisťování dovnitř zmenšují, teplota i tlak se zvyšuje na potřebnou hodnotu. 
 

 banner

Kontaktní formulář


Weblogo
Certifikace


Copyright (C) 2014 A-technology, s. r. o., Všechna práva vyhrazena.

pracovní oděvy | webhosting netserv.cz | Tvorba webových stránek - Net Support